Diizocianátok – tájékoztatás

Hírek

Tisztelt Partnerünk,

Az (EU) 2020/1149 rendelet a diizocianátok tekintetében módosítja az 1907/2006/EK európai parlamenti rendeletnek a vegyi anyagok nyilvántartásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló XVII. mellékletét. (REACH rendelet).

Az Európai Unió 2020-ban elfogadta a REACH rendelet XVII. mellékletét kiegészítő diizocianátokra vonatkozó a tagállamokra kötelező és közvetlenül alkalmazandó – korlátozást annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék az ezen anyagot tartalmazó termékekkel való érintkezés során fellépő szenzibilizációt.

A rendelet célja, hogy 2023. augusztus 24-től korlátozza a diizocianátok ipari és professzionális felhasználását azokra az esetekre, amikor a felhasználók képzési tanúsítványt szereztek ezen anyagok biztonságos használatára vonatkozóan, valamint az anyagnak való kitettség során bekövetkező allergiás reakciók megelőzése.

A diizocianátokat az Európai Unióban alapvető vegyi összetevőként használják számos ágazatban és alkalmazásban, különösen habokban, tömítőanyagokban, bevonatokban és festékekben. Az Európai Parlament 1272/2008/EK rendelete (CLP-rendelet) értelmében a diizocianátok légúti szenzibilizáló és bőrszenzibilizáló anyagok közé tartoznak.

A Carsystemnél teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az ágazat ügyfelei és szakemberei alaposan megértsék a diizocianátok biztonságos kezelésével kapcsolatos összes vonatkozó előírást, és tudják, hogyan kell eljárni a képzési tanúsítvány megszerzése érdekében, amely lehetővé teszi számukra, hogy a hatályos előírásoknak megfelelően biztonságosan dolgozzanak.

Milyen termékek érintettek?

Termékeink széles választéka közül ez a szabályozás csak a 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb diizocianát koncentrációjú edzőket és varrattömítőket érinti.

Milyen képzés szükséges és kik érintettek?

Mindazon személyek számára képzés szükséges 2023. augusztus 24-e után, akik ipari tevékenység során használnak diizocianát tartalmú ragasztó- vagy tömítőanyagokat, melyben a vegyület koncentrációja eléri vagy meghaladja a 0,1%-ot. A képzés lefolytatásához az EU szervei létrehoztak egy online felületet, ahol online tréning keretén belül elsajátíthatók a szükséges ismeretek. A tréning magyar nyelven is elérhető a következő linken:

https://safeusediisocyanates.eu/hu/

A diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó tanúsítvány érvényességi ideje 5 év, amely után meg kell újítani a minősítést. Figyelembe kell venni, hogy az a felhasználó, aki csak zárt tartályokat kezel, nem köteles ezt a képzést elvégezni.